XXII. Slovenský kongres cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou 2018

Termín konania

5. - 7. apríla 2018

Miesto konania

Ski & Wellness Residence Družba, Jasná pod Chopkom, 031 01 Demänovská Dolina

Rokovací jazyk

slovenčina, čeština a angličtina (bez simultánneho prekladu)

Dôležité termíny

20. október 2017 Otvorenie abstraktovej zóny
24. január 2018 Posledný termín na elektronické prihlásenie abstraktov originálnych prác ❯
15. február 2018 Oznámenie (e-mailom) o prijatí/neprijatí prihláseného príspevku
1. marec 2018 Uvedenie definitívneho programu na kongresovom webe
2. marec 2018 Posledný termín na rezerváciu ubytovania ❯

Online prihláška pasívnej účasti

Hlavné témy kongresu

 • Endovaskulárna chirurgia - Slovenská perspektíva
 • Uzáverové ochorenia končatinových tepien, hybridné rekonštrukcie
 • Diabetická noha a cievna chirurgia
 • Aneuryzmy aorty a periférnych tepien
 • Flebochirurgia
 • Cievne prístupy pre hemodialýzu
 • Chirurgia karotických artérií a supraaortových vetiev
 • Poranenia ciev
 • Varia, klinicky zaujímavé kazuistiky, infekcia
 • Fórum mladých chirurgov
 • Sesterská sekcia

Súťaž mladých chirurgov a e-posterová sekcia

Súčasťou vedeckého programu XXII. Slovenského kongresu cievnej chirurgie s medzinárodnou účasťou bude súťaž mladých cievnych chirurgov (do 35 rokov veku; potrebné vyznačiť v online formulári) a sestier o najlepšiu originálnu prácu. Okrem prednášok sa otvára aj e-posterová sekcia – elektronické zobrazenie posterov na dotykovej obrazovke.

Vyplňte svoj e-poster do pripravených súborov

Diskusný galavečer

Diskusný galavečer sa uskutoční v piatok 6. apríla 2018 v hoteli Ski & Wellness Residence Družba.

Vystavovanie

Súčasťou kongresu bude aj každoročná prezentácia firiem z oblasti zdravotníckej techniky, farmácie a zdravotníckeho zásobovania. Predstavitelia firiem majú možnosť prezentácie počas celého kongresu.

 

O kongrese | Vedecký program | Kongresové poplatky | Abstrakty | Ubytovanie

Change language

Novinka

Pridané: 17. januára 2018

Predĺženie abstraktovej zóny do 24. januára 2018. Prihláste aj vy svoju prácu.

1. informácia

Pozrite si podrobné informácie o kongrese v grafickej pozvánke.